månadsarkiv: april 2022

Information från styrelsen Skålbo SF

Uppstart renovering väg Skålbo SF 2022

Nu är det dags för renovering av vägen. Arbetet kommer att pågå under v.19-v.25. Om förutsättningarna är bra kan start av arbetet ske något tidigare.  

Det första som sker är att de kommer att fräsa befintlig asfalt på samtliga avdelningar. Vi kommer att kunna köra på den frästa ytan. Nästa steg blir trumbyten och sten plockning. Därefter kommer vägkroppen att förstärkas, en så kallad bärighetsförstärkning. Bärighetsförstärkningen görs genom att två lager läggs på (först med grövre sten och sedan ett finare lager sten). Slutligen kommer vägen att beläggas med ny asfalt. 

Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad. Vid vissa tillfällen måste trafiken stängas och utfart säkras då via Lingarö eller Malviksvägen när möjligt (se karta nedan).  

Arbetet kommer naturligtvis att påverka framkomligheten på vägen periodvis. Bland annat kommer 

Renoveringens omfattning

Renoveringen av vägen har delats in i tre avdelningar (se karta nedan). I tabellen (se nedan) kan ni också utläsa de planerade åtgärderna på respektive avdelning. 

Arbetet kommer att planeras av entreprenören och vilken ordning som de olika avdelningarna färdigställs är inte klart. Löpande information kommer via hemsidan. 

Avd. 1Avd. 2Avd. 3
BärighetsförstärkningXXX
StenplockXXX
TrumbytenXX
Trum- och dikesrensningX
BeläggningXXX

Med vänlig hälsning
Styrelsen Skålbo SF, 2022-04-20

Nya medlemmar

Vi hälsar välkomna till Skålbovägen Samfällighetsförening Stina Celander
och Alexander Gunnarsson. Dom har köpt fastigheten Östanbräck 1:151 och
kommer att bygga ett nytt hus någon gång i sommar.
Vi hoppas att dom kommer att trivas med oss i Skålbo.