månadsarkiv: maj 2014

Kommunalt vatten & avlopp i Skålbo

Enligt en artikel i HT kommer kommunen att gräva för vatten & avlopp i Skålbo. Tekniska nämnden har godkänt förslaget som inom kort kommer upp i kommunfullmäktige. Enligt förslaget kommer kommunen att gräva fram till fastighetsgränsen och sedan får ägarna bekosta grävningen och inkopplingen in till fastigheten.
Kostnaden beräknas till cirka 100 000 kronor per hushåll. Arbetet beräknas påbörjas innan årsskiftet.

Bra jobbat Håkan

Idag stoppade jag en bil som jag mötte på Skålbovägen vid Kollinderssvängen. Bilen kördes i ungefär 50 – 60 km/tim. Hon som körde jobbar på Frihemsservice, ett städbolag. Jag upplyste henne om att fartgränsen är 30 km/tim. Hon bad om ursäkt och lovade att inte köra så fort på vår väg igen.