månadsarkiv: februari 2015

Provborrning för VA

Nästa vecka kommer Ramböll att börja provborra efter en tänkt sträckning   (för vatten och avloppsledningen), utmed vår väg, viss störning kommer det med all säkerhet att bli.
Troligt är det arbetet igång ca 1 vecka totalt, de startat antagligen i början av vägen för att sedan gå mot Alderskärs hållet.
Tänk på att visa ännu större hänsyn när ni kör efter Skålbovägen.