månadsarkiv: mars 2020

tjälskador efter skålbovägen

Just nu börjar tjälen krypa upp ur marken. Skålbovägen 23-39 liksom vägen från Collindersvallen fram till Karéns är i mycket
dåligt skick.
Kör försiktigt då det finns djupa gropar i vägbanan.
Det är ju trots allt 30 km i timmen som gäller efter våran väg.
Varningsskyltar kommer snart att sättas ut på det värsta vägbitarna.