månadsarkiv: juli 2015

Årsstämma söndag den 16 augusti

Kallelse till Skålbovägens Samfällighetsförenings årsstämma
söndagen den 16 augusti kl. 16.00 på Lingarögården.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Justering av röstlängd.
 3. Val av ordförande för stämman.
 4. Val av sekreterare för stämman.
 5. Val av två justeringsmän.
 6. Fastställande av resultat och balansräkning.
 7. Styrelsens och revisorernas berättelser.
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
 12. Val av styrelseordförande för en tid av 1 år.
 13. Val av en styrelseledamot samt en suppleant för en tid av 2 år.
 14. Val av revisorer och suppleanter.
 15. Val av valberedning.
 16. Inkomna motioner.
 17. Övriga frågor.
 18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet skall finnas tillgängligt.
 19. Avslut

  Årsmöteshandlingar kommer att finnas hos Bengt Arne Pettersson 10 dagar före föreningsstämman.
  Föreningen bjuder på fika.
  Välkomna!

Info angående nya vägen från Stefan Skalman

Hej
Först av allt har jag varit på plats o tittat på korsningen som är gjord, jag kan inte se eller bedöma att den är fel på något sätt.
Att en lastbil kan svänga av eller med eventuellt ett släp är alltså möjligt, förstår inte varför Anders Eriksson pratat med Åke O om detta, bättre om han tar det med vägföreningen!

Gällande vägen och status idag;

 • Vägen är idag klar med att ett bärlager är pålagt av typen krossad asfaltgranulat (gammal asfalt som är körd genom ett krossverk) ett nytt lager skall läggas till våren som kallas topp, troligt typen ABT 16, alltså en vanlig traditionell asfalt som är av god kvalitet.
 • Nu under hösten skall vägen först belastas av de som har vatten- och avloppsentreprenaden därefter släpps vi ut att få köra den nya vägen, datum ej fastställt.
 • Skålbovägens SF har varit i kontakt med styrelsen för Malviken SF och begärt utträde när vår nya väg tas i anspråk, vi avvaktar svar gällande kostnader och hur vi kan komma oss ur medlemskapet, styrelsen i Malviken har varit väldigt positiv till vår ansökan om utträde.

Info från VA avdelningen

Hej alla
Vill bara informera att nattjobbet i vägen  är framskjutet två veckor dvs start V 34, ”dagtidarna” startar som planerat V 32
Återigen ha en skön sommar

Med vänlig hälsning
Lars-Anders Wiberg
VA-ingenjör, VA-avdelningen
Tekniska förvaltningen
824 80 Hudiksvall
Tfn 0650-38085, 073-274 74 11