Info om vägarbetet

Vi är nu inne i ett intensivt skede av vägrenoveringen och här kommer
kort information hur planeringen är.
Enligt tidigare information fräses asfalten imorgon tisdag med start kl. 08.00 .
Torsdag och fredag denna vecka börjar man att köra på bärlager 0,80 grovt.
Beläggning kommer att ske v.21. En del sten plockning och dikesrensning
sker även denna vecka.
Vägen över Lingarö kommer att förbättras med ett par gruslass.
Vi får ha lite tålamod under renoveringen!
Styrelsen Skålbo SF