Brev från VA avdelningen

Hej alla
Det blev PEAB som fick entreprenaden i Skålbo, dom tänker börja i mitten av Juni på sträckor där dom inte är i vägen. Svetsning av rörlängder kommer att ske i början på arbetsområdet.
Skogsavverkning startar också inom kort och det kommer att maskinavverkas en hel del, sista biten ut mot Alderskär kommer det att vara begränsad framkomlighet ett par dagar eftersom vägen måste tas i anspråk, PEAB kommer att rusta upp gamla Skålbovägen mot Lingarö så den får bli reservväg under tiden, gäller även senare för grävningen. Fastighetsägare som är berörda kommer att meddelas vilka datum.
Frågan om den blivande entreprenören, PEAB,  kunde gräva även på fastighetsmark har ställts av några och svaret på den frågan var att det var inget dom strävade eller planerade för utan tas någon annan så är det helt ok för PEAB:s del, sporadiska grävningar kunde dom ta om det passar.
Det kan vara fördel att ni redan nu knyter kontakt med någon ”grävare” och gå gärna ihop några stycken så kan man ju dra fördel av varandra
Om nu någon vill starta på egen tomt och förbereda för anslutning så finns LTA stationer att få nere på Reningsverket. Annars erbjuder VA-avdelningen att gräva ner den på plats men som tidigare sagts så  åtar vi inte oss mer än själva nergrävningen och ser till att ihopkopplingen är ok
Kom ihåg att elkabel skall grävas från egen elcentral till LTA stationen, kabeln ska vara godkänd för att grävas ner och av typ 4×2,5+2,5, två 10 amp säkringar går åt. Behörig elektriker bör tillfrågas.
Ni som är osäker på placering av pumpen kan kontakta undertecknad för rådgivning, och det gäller speciellt dom som vill ha skilda placeringar på vatten resp avloppsanslutningen så att dom hamnar rätt
Naturligtvis kommer det att uppstå störningar och hinder under den här resan och även nattstörningar (buller) främst då det ska grävas i vägen, vattenföreningen har en ledning som skall vara i drift under tiden men olyckor sker och det skulle vara förvånade om inte den skulle grävas av någon gång, så ha gärna några liter vatten i beredskap om detta skulle hända tills den blir lagad

Med vänlig hälsning
Lars-Anders Wiberg
VA-ingenjör Tekniska förvaltningen
VA-avdelningen
824 80 Hudiksvall
Tfn 0650-38085, 073-274 74 11