Info från PEAB angående VA

PEAB Anläggning AB har fått i uppdrag av Hudiksvalls Kommun att dra nytt vattenledningssystem och avlopp i Skålbo.
Ledningssträckan är ca 2000 meter.
Det som ingår i vår entreprenad, är att vi gräver fram till er tomtgräns.
Vi etablerar oss på plats under juni.
Vi kommer att starta grävningarna i juni på vissa sträckor. 15 juni är ett tänkt startdatum. Semester kommer vi att ha veckorna 28, 29, 30 och 31.
På dom sträckor som är i vägen kommer arbetena att ske i Augusti.
Då kommer ni att få åka en omväg för att komma hem/bort. I och med att det finns rundkörningsalternativ kommer detta inte bli några problem för er.
Tänk på att det är farligt att vistas runt en arbetsmaskin, då maskinisten har ”dålig” uppsikt vad som finns i maskinens närhet.
Låt inga barn vistas i närheten av våra arbetsmaskiner.
Ni som vet med er att ni har någon ”ledning” i mark där vi ska lägga den nya vattenledningen vill vi också ha kontakt med.
Projektledare för Hudiksvalls Kommun är Lars Anders Wiberg,
tfn 0650-38085 eller 073-2747411.
Platschef för PEAB är Håkan Segerkvist tfn 0733-373969.
Har ni några funderingar, här gärna av er till Håkan eller
Lars Anders.