Ny info från Lars Anders Wiberg

Hej Skålbo
Ja nu börjar det dra ihop sej till avslut på vårt VA projekt och jag som projektansvarig vill verkligen tacka er för ert tålamod och det stöd jag fått under byggtiden, det har varit ett tufft landskap att forcera  för PEAB:s manskap som  i mitt tycke gjort ett enastående bra och snabbt jobb.
Nu återstår det lite småjusteringar och vägen ska återställas, det får ”sätta” sej över vintern och vägens slutbesiktning blir senast juni 2016, det finns ett grusupplag för småjusteringar som lokal entreprenör kommer att bistå oss med om det skulle behövas.
Sen vill jag påminna om avräkningen på befintliga godkända avloppsanläggningar nyare än tio år, jag har fått in några men vet att det finns flera, det vore bra att dessa justeras i samband med anslutnings faktureringen.
Vad som är viktigt för oss att veta är när er anläggning godkändes av miljö kontoret, har ni verifikationer på er anläggning så är det till stor hjälp annars får det bli en schablonmässig bedömning av värdet. Ersättningen kan inte överstiga den kommunala anslutningsavgiften för avlopp.
Ni som inte ska ansluta nu i höst/vinter utan till våren meddela mej detta så kan vi anpassa brukningsavgiften till detta, den kan då startas senare
Vi kommer att starta brukningen för anslutna den 1/1-2016
Sist men inte minst, fakturan för anslutningsavgiften  kommer att dimpa ner hos er i mitten på november.
OBS KOM IHÅG ATT ANMÄLA TILL VÅR KUNDTJÄNST 0650-19099  när ni gjort sista slamtömningen så ni inte åker på onödig framkörningsavgift.

Med vänlig hälsning
Lars-Anders Wiberg
VA-ingenjör Tekniska förvaltningen
824 80 Hudiksvall
Tfn 0650-38085, 073-274 74 11