Förbättring av vägarna efter grävningarna

Thomas Glantz har fått uppdrag av PEAB att åtgärda de problem som uppstått efter grävningarna för vatten & avlopp. Har du problem med din väg så kan du kontakta Thomas så kan han åtgärda dessa problem med din väg.
Thomas nås på telefon 070-393 75 21.