Äntligen är vattnet ok

Gomorron Skålbo
Äntligen kan jag meddela att alla vattenprover nu är godkända, så var se god alla att ansluta när ni vill.
Med vänlig hälsning
Lars-Anders Wiberg
VA-ingenjör Tekniska förvaltningen
824 80 Hudiksvall
Tfn 0650-38085, 073-274 74 11