Info angående VA Skålbovägen

Vi kommer att starta grävningarna i väg vecka 34.
Måndag morgon den 17/8 kommer vi att börja schakta bort beläggningen på den berörda sträckan.
Vägen kommer att vara avstängd på berörd sträcka mellan
kl. 22.00-06.00 på den sträcka vi bedriver schaktarbetet.
Arbetet är planerat att pågå under veckorna 34, 35 och 36.
Dom nätter som berörs är natt till tisdag, onsdag. torsdag samt
fredag.
Under dessa tider kommer ni att få åka en omväg för att komma hem/bort. I och med att det finns rundkörningsalternativ kommer detta inte bli några problem för er.
Tänk på att det är farligt att vistas runt en arbetsmaskin, då maskinisten har ”dålig” uppsikt vad som finns i maskinens närhet.
Låt inga barn vistas i närheten av våra arbetsmaskiner.
Ni som vet med er att ni har någon ”ledning” i mark där vi skall lägga den nya vattenledningen vill vi också ha kontakt med.
Projektledare för kommun Lars-Anders Wiberg tfn. 0650-38085 eller 073-2747411.
Platschef för PEAB är Håkan Segerkvist tfn 0733-373969.

Har ni frågor eller funderingar, hör gärna er till Håkan eller Lars-Anders.