Grävning av vatten & avlopp

Nu grävs för fullt efter Skålbovägen. Vecka 34 kommer grävning att ske mitt i körbanan. Vi återkommer hur vi skall hantera trafiken under den tid det tar för nedläggningen av vatten & avloppet.

Nu grävs det för fullt