Årsmöte Skålbo SF

Boka in söndagen den 19 augusti för årsmöte i Skålbo Samfällighetsförening. Möter äger rum på Lingarögården kl. 15.00.
Mer information och kallelse kommer senare.
Styrelsen
Skålbo SF