Angående klippning av dikeskanterna

Hallå i värmen!?
Några har hört av sig och undrar varför vi inte har slagit gräs längs dikeskanterna än så är det för att risken för gnistbildning är för stor och vi vill inte riskerna nån gräsbrand. Det är illa som det är ändå på den fronten!

Styrelsen