Utsättning av plogspön

Utsättning av Plogpinnar

Nu på lördag den 4 november samlas vi vid Skylten Nordqvist kl. 10,00 för att sätta upp plogspön efter Skålbovägen.
Medtag spett. Kul om du kan komma och hjälpas till.
Hälsningar
Thomas Andersson
ordf. Skålbo SF