Utlottning av bostadstomter

Kommunfullmäktige har delegerat till tekniska nämnden att fastslå rutiner för tomtlottning. I denna tomtlottning gäller det fyra tomter mellan Maln och Skålbo.
Följande tomter är ute till försäljning;
Östanbräck 1:147, Östanbräck 1:148, Östanbräck 1:149 och Östanbräck 1:150.
Sista inlämningsdag är 14/3 2018.
Blankett för anmälan och registrering kan hämtas här eller beställas/hämtas på Tekniska förvaltningen, Mark Sektionen, Håstaängsvägen 2, Hudiksvall.
Östanbräck 1:147 Tomt A