Slutbesiktning av Skålbovägen

Hej alla
Vi har nu denna dag 2016-06-07 slutbesiktat Skålbovägen efter  VA arbetena och fått den godkänd.
Sen finns det privata vägar som inte tillhör föreningen och dessa har vi ställt i ordning till  förhoppningsvis ett nöjaktigt skick.
Skulle vägarna inte vara till er belåtenhet så skicka ett mejl om detta före den 19/6-2016.
Sen så  får jag tacka er alla för ett gott samarbete och positivt bemötande.

Med vänlig hälsning
Lars-Anders Wiberg
VA-ingenjör
Tekniska förvaltningen
VA-avdelningen
824 80 Hudiksvall
E-post: lars-anders.wiberg@hudiksvall.se
Tfn: 0650-380 85
Mobil: 073-274 74 11