Skålbovägen är avstängd för tung trafik från och med måndag den 17/4.

Från och med måndag den 17 april är Skålbovägen stängd för tung trafik.
Detta på grund av den kommande tjällossning.
Förbudet gäller till och med den 15maj.
Respektera detta.
Styrelsen Skålbo SF