Rapport från Extra stämman 2017-01-11

Extra stämma.
2017 01 11 har Skålbovägens Samfällighetsförening hållit extrastämma där beslut om ny förrättning skulle tas.
Stämman beslutade enhälligt att ansöka om ny förrättning.
Anledning till ny förrättning är ny vägsträckning samt utträde ur Fiskeby ga:7. Protokollet skickas ut till alla delägare via mail.

Styrelsen