Protokoll från årsstämman

Protokollet från Skålbovägens SF:s årsstämma har skickats ut via mail.
Har du/ni inte fått mail om protokollet kontakta Bengt Arne så ordnar till
så att du/ni får det.
Just nu snöar det i Skålbo så kör försiktigt efter vägen.