Nya styrelsen för Skålbovägen SF

Vid årsstämman i söndags valdes Thomas Andersson till ny ordförande i vägföreningen efter Stefan Skalman. Till ny ledamot valdes på 2 år Lars Edeborg och till ny suppleant invaldes också på 2 år Fredrik Eriksson. Titta in på fliken styrelsen så finns bild på de nyvalda.