Ny info från Lars Anders Wiberg

Hej igen Skålbo
Ett kort men glädjande meddelande är att nu är det OK att ansluta vattnet, provet godkänt, naturligtvis även avloppet.
OBS gäller fastigheter fram till Skålbovägen 66A, Torstensson

Med vänlig hälsning
Lars-Anders Wiberg
VA-ingenjör Tekniska förvaltningen
824 80 Hudiksvall
Tfn 0650-38085, 073-274 74 11