När är dikesrensningen klar

Nu är dikesrensningen klar efter Skålbovägen. Sikten, framför allt vid Collindersvallen, har blivit klar mycket bättre.
Men fortfarande gäller det att hålla hastigheten – 30 km.

dav