Info om vägarbetet från PEAB

I morgon torsdag (12 maj) börjar en grävmaskin från PEAB att laga den delen av vägen där vatten och avloppsledningen grävdes ned.
Arbetet beräknas vara klart under fredagen.
Det kommer att gå bra att passera grävmaskinen men räkna med en viss försening när ni skall intill staden. Visa och hänsyn till ”gubbarna” som jobbar utefter vägen.
Kommande måndag och tisdag (16+17 maj) kommer vägen att först bevattnas sedan kommer det att fyllas på med grus. Arbetet kommer att pågå mellan kl. 07.00 – 17.00. Även då kommer det att kunna passera vägarbetet med det kan uppstå en viss försening när ni skall till arbetet.
Åk i god tid så slipper ni stressa.
Mer information kommer angående asfalteringen av vägen som förhoppningsvis görs i slutet av denna månad.