Info Grannsamverkan

Hej på er allesammans!

Jag vill passa på att tacka för detta år och önska er alla en god jul
och ett gott nytt år. Det gångna året har varit vad jag kan se ganska
bra i brottshänseende.
Det har naturligtvis förekommit en del brott men jag tror och
känner att det varit mindre brott över lag i våra områden.
Med vänliga hälsningar
Janne Olsson
Polisen Grannsamverkan