Info från Polisen

Har nu gått igenom brottsläget gällande inbrott i fritidshus, villa/radhus och övriga brott i grannsamverkansområdena. Det är förhållandevis få brott men det förkommer en del brott men inget anmärkningsvärt. Inga genomresande som varit aktiva gällande inbrott utan ett fåtal på olika ställen. Vi får hoppas att sommaren fortsätter så vet ej riktigt orsaken, om det är Corona Pandemin eller om ni har varit särskilt vaksamma i era områden och det visat sig.
Den 17 juli så arbetar jag min sista dag innan semestern.
Jag önskar er alla en lugn och bra sommar utan brott.

Med vänliga hälsningar Janne Olsson
ansvarig Grannsamverkan Polisen