Handlingar inför årsstämman

Handlingarna inför årsstämman för Skålbovägen Samfällighetsförening
finns nu under fliken årsredovisning.
Du loggar in med ditt lösenord.
Glöm inte att skicka in din fullmakt i det bifogade kuvertet som du fick
i din brevlåda.