Grannsamverkan

WON662 vit Fort Transit
Ovan fordon kan vara intressant att hålla koll på. Det kan ha kopplingar
till olika former av stölder.  
Skriv gärna in till mig om ni ser detta fordon, vart, hur många personer
och vilken tid.
Med vänliga hälsningar
Janne Olsson
Grannsamverkan Polisen
janl.olsson@polisen.se