Farthinder

Vi har beslutat att sätta upp tillfälliga farthinder efter vägen. Styrelsen har fått till sig så pass mycket klagomål, under lång tid, på höga hastigheter efter specifikt avsnitt av vägen.  
Diskussion om behov av farthinder har pågått under flera år.
Farthinder är ett otyg då det är väldigt störande för alla som åker på vägen även om man följer hastighetsbegränsningen. Vår hållning är att mer eller mindre alla visar respekt och håller hastigheten medan ett ytterst fåtal missköter sig. Därför är det inte juste att alla varje dag, år efter år, skall behöva åka över farthinder.  
Vår förhoppning är fortfarande att vi inte skall behöva ta till permanenta farthinder. Förhoppningsvis är de tillfälliga hindren som satts upp nu en signal, till de som känner sig berörda, om att börja slå av på hastigheten.  
Vi undersöker mer permanenta lösningar. Det är lösningar som hjälper till att påminna om att hastigheten är viktig för att vägen skall bli en säker plats. Mer information om detta kommer senare.  
Det är inte fastställt hur länge de tillfälliga farthindren kommer att ligga framme.  
Mvh 
Styrelsen Skålbo SF