E-postadresser

Hej
Om du har bytt e-postadress måste du meddela detta. Har fått tillbaka utskickade mail idag efter utskicket till Årsstämman.
Har vi inte rätt adress till dig går du miste om ny information.
Skicka din nya adress till bapmaj@gmail.com.