Byte av e-post eller telefonnummer

(10/11 2011)
Om du byter e-postadress eller telefonnummer så var snäll att meddela detta.
Du mailar till Bengt Arne Pettersson på bapmaj@bredband2.com.