Begränsad framkomlighet Skålbovägen

Hej
I morgon onsdag och på torsdag kommer ett vägarbete att ske vid Bergs fritidshus (Skålbovägen 76).
Begränsad framkomlighet så kör extra försiktigt.

Styrelsen Skålbo SF