Årsstämman 2015-2016

idag avhölls Skålbovägens Samfällighetsförenings årsstämma på Lingarögården.  Årsmötesprotokoll och övriga handlingar kommer att skickas ut inom de närmsta veckorna. I samband med stämman avtackades Stefan Skalman och Bengt Arne Pettersson för sina styrelseinsatser av Malin Hagberg.
IMG_1822